16
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares

   To submit a manuscript, please click here

   • Record: found
   • Abstract: found
   • Book: found

   Keusahawanan Islam bahtera penyelamat umat

   book
   UUM Press

   Read this book at

   Buy book Bookmark
     There is no author summary for this book yet. Authors can add summaries to their books on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Keusahawanan Islam: Bahtera Penyelamat Umat dihasilkan untuk mengembalikan semula roh keusahawanan dalam kalangan umat Islam setelah sekian lama telah membelakangkannya.Aspek keusahawanan merupakan salah satu komponen dalam muamalat Islam yang wajib dilaksanakan oleh segolongan umat Islam. Di sepanjang perjalanan mencari kemakmuran, ajaran dan peringatan yang terdapat di dalam al-Quran dan al-hadis perlu dijadikan kompas kehidupan. Setiap pendekatan, strategi dan tindakan yang diambil dalam usaha untuk membangunkan kesejahteraan hendaklah dilihat dari kaca mata dan acuan Islam. Usahawan Muslim perlu memikul tanggungjawab yang besar lagi mencabar dalam usaha untuk membangunkan kesejahteraan umat Islam dan manusia sejagat. Mereka perlu menjadikan keusahawanan sebagai bahtera untuk menyelamat dan membebaskan mereka daripada kongkongan kejahilan, kemiskinan, kemunduran, terpinggir, ditindas dan diperkotak-katikkan di negara sendiri yang kaya dengan sumber manusia dan sumber alam.

     Related collections

     Author and book information

     Book
     9789675311475
     6 October 2010
     10.32890/9789675311475
     45daaa6b-3a03-47dd-bdc4-d8bdf0085cb2
     History
     Page count
     Pages: 398

     Comments

     Comment on this book