45
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares

   To submit a manuscript, please click here

   • Record: found
   • Abstract: found
   • Book: found

   Asas amalan kesetiausahaan syarikat

   book
   ,
   UUM Press

   Read this book at

   Buy book Bookmark
     There is no author summary for this book yet. Authors can add summaries to their books on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Buku ini disediakan untuk memberi manfaat kepada setiausaha dan pembaca yang ingin mendapatkan maklumat dan pengetahuan berkaitan dengan asas amalan kesetiausahaan syarikat. Penumpuan diberikan berdasarkan kehendak Akta Syarikat1965. Antara tajuk penting yang terkandung dalam buku ini ialah Setiausaha Syarikat,Penubuhan Syarikat, Memorandum dan Artikel Syarikat, Daftar Statutori Syarikat,Mesyuarat Syarikat, dan akhir sekali Pengarah Syarikat. Buku ini bukan saja menjadi rujukan kepada setiausaha syarikat, tetapi juga berguna kepada pengarah-pengarah dan pegawai-pegawai pentadbiran dalam sesebuah syarikat. Selain itu, buku ini juga amat bersesuaian dengan pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi (IPT) yang mengikuti kursus amalan kesetiausahaan syarikat.

     Related collections

     Author and book information

     Book
     9832479169
     5 October 2003
     10.32890/9832479169
     7895d971-48f1-4601-a50c-530e0e132aa6
     History
     Page count
     Pages: 245

     Comments

     Comment on this book