8
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares

   To submit a manuscript, please click here

   • Record: found
   • Abstract: found
   • Book: found

   Pengurusan sungai mengikut undang-undang

   book
   ,
   UUM Press

   Read this book at

   Buy book Bookmark
     There is no author summary for this book yet. Authors can add summaries to their books on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Buku ini membincangkan aspek pengurusan sungai menurut undang-undang.Isu yang diketengahkan dan menjadi perkara utama perbincangan ialah sungai yang menjadi sumber utama membekalkan air kepada manusia. Namun, akibat daripada faktor yang pelbagai termasuk aktiviti manusia, kualiti air sungai berada pada tahap yang membimbangkan. Pencemaran yang berlaku terhasil daripada pembuangan sisa industri, domestik dan sebagainya menjejaskan kualiti air sungai yang sepatutnya membekalkan air bersih untuk kehidupan.Undang-undang dilihat sebagai salah satu mekanisme luaran yang mampu menjamin pengurusan sungai yang sempurna supaya terhindar dari sebarang unsur pencemaran. Selain itu, kerangka perundangan yang sedia ada diaplikasi di Malaysia menjadi punca perwujudan kerangka institusi yakni agensi atau jabatan yang ditubuhkan bagi tujuan melaksana dan menguatkuasakan perundangan tersebut.Atas dasar ini maka skop perbincangan adalah tertumpu kepada tiga perkara iaitu masalah pencemaran dan pengurusan sungai, peruntukan undang-undang yang terpakai di Malaysia, dan agensi yang terlibat dalam melaksana dan menguatkuasakan undang-undang.

     Related collections

     Author and book information

     Book
     978-967-0876-46-7
     1 October 2016
     10.32890/9789670876467
     78f43069-4c26-450e-a521-a2c4480655bb
     History

     Comments

     Comment on this book