55
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  3
  shares

         MEMBER of the Association of European University Presses (AEUP). Learn more at www.aeup.eu

   • Record: found
   • Abstract: found
   • Book: found
   Is Open Access

   De verborgen estafette : Hoe de kiembaan de generaties verbindt

   (Illustrator)
   Radboud University Press
   Biology, Molecular biology, Genetics, Reproduction , Cytology
   Transmission genetics, Epigenetics, Germline, Meiosis, Fertilization, Fertility, infertility

   Read this book at

   Buy book Bookmark
     There is no author summary for this book yet. Authors can add summaries to their books on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Voortplanting en genetica zijn de centrale thema’s van de biologie. Ook hebben ze te maken met levensvragen als: waar komen we vandaan, wat zijn we en waar gaan we naartoe. In de gecombineerde wetenschap, voorplantingsgenetica, worden de generaties met elkaar verbonden en speelt vruchtbaarheid een grote rol.De cellijn die daar verantwoordelijk voor is, staat bekend als de kiembaan, met de gameten als de functionele producten. Het boek volgt de kiembaan en poogt door een vrijer en meer verhalend gebruik van de taal de kloof tussen een academisch tekstboek en de maatschappij te overbruggen. Persoonlijke ervaringen worden niet gemeden, maar domineren niet.Het boek is bedoeld voor mensen die professioneel met deze materie te maken hebben of krijgen, ook in het onderwijs en de journalistiek, maar is door de prachtige kleurenillustraties en een actuele verklarende woordenlijst ook geschikt voor geïnteresseerden zonder professionele achtergrond.

     Translated abstract

     Reproduction is an important central topic in biology. Reproduction genetics are at the heart of some of life’s most basic questions such as: where do we come from, what are we and where are we going? Reproduction genetics connects current generations with past and future ones, and is intimately connected with fertility and infertility. The cellular lineage instrumental in the passage of life is called the germline while the mature functional products are the gametes. These form the main theme of this book.This book bridges the gap between existing textbooks and society by describing the germline as a passage in time. This book includes high quality illustrations, a complete glossary and references for each chapter, with the most prominent research highlighted. The interactions between the science of reproduction genetics and society are addressed. The text also includes personal experiences of the author from a 40-year career in the field.The book aims to combine knowledge and insight for an audience with some knowledge of the intertwined sciences of genetics and reproduction. The ‘knowledge landscape’ has been organised into 19 chapters. The book is aimed at those dealing with these subjects professionally, in education and elsewhere. It also has a lot to offer the educated layman thanks to the excellent illustrations and up-to-date glossary of scientific terms.

     Related collections

     Author and book information

     Book
     9789083178981
     12 January 2023
     10.54195/PHHP7653
     85928558-6b10-4e05-8537-e9f78caf5c33
     © 2023, Peter de Boer

     Distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial NoDerivatives License, which permits noncommercial use and distribution in any medium, provided the original author(s) and source are credited, and the original work is not modified.

     History

     Comments

     Comment on this book