13
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares

   To submit a manuscript, please click here

   • Record: found
   • Abstract: found
   • Book: not found

   Pembangunan Sosial Mengikut Perspektif Islam

   , ,
   UUM Press

   Read this book at

   Buy book Bookmark
     There is no author summary for this book yet. Authors can add summaries to their books on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Buku ini menjelaskan peranan agama Islam sebagai asas amalan dan mekanisme dalam pembangunan sosial di Malaysia. Terdapat pelbagai isu sosial dibincangkan seperti kelahiran anak tak sah taraf, perkahwinan bawah umur, isu nasab, kemiskinan dan sebagainya.

     Justeru, buku ini cuba menerangkan bahawa spiritualiti dan agama mampu menjadi mekanisma dalam merungkai permasalahan yang berlaku dalam masyarakat. 11 bab dalam buku ini dicerakinkan kepada dua bahagian utama. Bahagian A: Spritualiti dan Agama dalam Perkhidmatan Kemanusiaan mengandungi enam bab utama. Manakala Bahagian B: Keusahawan dan Zakat Pemangkin Kebajikan Ummah mempunyai lima bab. Kupasan dan penjelasan buku ini mengenai aspek spiritualiti dan agama dalam pembangunan sosial mampu menjadi pemangkin dalam kehidupan masyarakat pada hari ini.

     Related collections

     Author and book information

     Book
     978-967-2363-32-3
     2 August 2020
     10.32890/9789672363323
     87850b1a-e265-4f63-a2ee-a2bfa0ed7f88
     History
     Page count
     Pages: 204

     Comments

     Comment on this book