11
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Book: found

   Contemporary themes in early childhood education and international educational modules

   Read this book at

   Buy book Bookmark
     There is no author summary for this book yet. Authors can add summaries to their books on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     The purpose of the book is to present contemporary themes in early childhood education that are important for preschool education in practice and as topics in the education of students who will work in preschool education settings. The presented scientific research includes various themes in the field of pedagogy, didactics, special didactics and psychology. The results of the research reveal important conclusions regarding relationships between children and preschool teachers, children’s relationships with peers, important practices for social-emotional learning, problems that occur in students’ mathematics knowledge and the possibilities of promoting family literacy. Professional reports present international good practices in various educational settings for preschool education students. The presented good practices are innovative and are all based on socio-constructivist pedagogies. Authors report on how to activate learning in early childhood education with service learning, programming with children, science technology and maths, daily training in kindergartens, multimodal literacy, dance and didactic materials. In the last chapter international educational modules are presented that were prepared and tested within the project Erasmus+: International Learning Module in Early Years Education (EYE), between the years 2017 and 2019. These modules are examples of innovative education and how to integrate important topics in international early childhood education.

     Translated abstract

     Sodobne teme v predšolski vzgoji in mednarodnih izobraževalnih modulih. Namen knjige je predstaviti sodobne teme v predšolski vzgoji, ki so pomembne za predšolsko vzgojo v praksi in kot teme v izobraževanju študentov, ki bodo delali v okoljih predšolske vzgoje. Predstavljene znanstvene raziskave vključujejo različne teme s področja pedagogike, didaktike, posebne didaktike in psihologije. Rezultati raziskave razkrivajo pomembne zaključke glede odnosov med otroki in vzgojiteljico, odnose med otroki in vrstniki, pomembne prakse za socialno-emocionalno učenje med predšolskimi vzgojitelji, probleme, ki se pojavljajo pri učenju matematičnega znanja in možnosti za spodbujanje družinske pismenosti. Strokovna poročila predstavljajo mednarodno predstavitev dobrih praks v različnih izobraževalnih okoljih za študente predšolske vzgoje. Predstavljene dobre prakse so inovativne, vse temeljijo na socio-konstruktivistični pedagogiki. Avtorji poročajo o tem, kako aktivirati učenje v predšolski vzgoji s pomočjo storitvenega učenja, programiranja z otroki, znanstvene tehnologije in matematike, dnevnega izobraževanja v vrtcih, multimodalne pismenosti, plesnih in didaktičnih materialov. V zadnjem poglavju so predstavljeni mednarodni izobraževalni moduli, ki so bili pripravljeni in preizkušeni v okviru projekta Erasmus +: Mednarodni učni modul v izobraževanju v zgodnjih letih (EYE), v letih 2017 in 2019. Ti moduli so primeri inovativnega izobraževanja in primeri, kako integrirati pomembne mednarodne predšolske vzgoje.

     Related collections

     Author and book information

     Book
     978-961-286-270-1
     978-961-286-269-5
     21 May 2019
     21 May 2019
     Affiliations
     [1 ] University of Maribor, Faculty of Education
     [2 ] Polytechnic Institute of Leiria, School of Education and Social Sciences
     10.18690/978-961-286-269-5

     Comments

     Comment on this book