Chinese Journal of Public Health

Founded in 1985, Chinese Journal of Public Health has become one of the most influential national academic journals in the field of public health and preventive medicine in China which is featuring with authoritative and comprehensive. Chinese Journal of Public Health comprehensively reflects the progress and development of China's public health and preventive medicine

Collection details

Chinese Journal of Public Health

 

About

 

Founded in 1985, the Chinese Journal of Public Health has become one of the most influential national academic journals in the field of public health and preventive medicine in China which is featuring with authoritative and comprehensive. Chinese Journal of Public Health comprehensively reflects the progress and development of China's public health and preventive medicine. The journal promotes the results of academic research, exchanges the experience and technical methods of various types of health prevention and health care institutions. The journal’s academic, comprehensiveness, and practicality makes it perfectly suitable for the reference of the leaders of health administrative department and management personals who are comprehensively managing the academic progress and trends of public health and preventive medicine. It also serves a reference to the academic research work for the leaders and experts in medical schools, research institutions, preventive health care communities, health supervision bureaus and other medical institutions.

 

Chinese Journal of Public Health mainly publishes the article types such as Editorial, Special report, Epidemiological research, Review, Experimental research, Survey research and analysis, Inspection technology, Public health forum, Authors, Readers, and Editors etc.

 

 


 

Contact

 

Editorial office

242, Shayang Road, Heping District, Shenyang

Website: www.zgggws.com
Email: zgggws@vip.sina.com

Tel: 024-83380011

 

Hotline

Manuscript review: 86-024-83380011 (Editor Xiu)

Typesetting proofreading, finance and journal subscription mailing, etc.: 86-024-23388443 (Editor Xing)

Manuscript Premium process and publication: 86-024-23388770 (Editor Pan)  

 


 

List of members of the 7th Editorial Board of Chinese Journal of Public Health

 

Advisory Board:

 

 

 

 

 

 

 

                           

Xiumei Liu

Guifan Sun

Hui Zhuang

Dehong Li

Xiaoguang Yang

Xu Su

Yiming Shao

Junshi Chen

             

Jiang Zheng

Peisen Hou

Qingwu Jiang

Yonghua Hu

Zhuo Zhao

Wenhua Ling

Guang Zeng

Yi Zeng

 

Editor-in-Chief:

Chief Editor Emeritus:

Executive Deputy Editor:

             

Jianguo Xu

Yu Wang

Qiao Xiu

 

Associate Editor:

 

 

 

 

 

                           

Xiaosong Yu

Xiaoqiang Qiu

Zijian Feng

Changwei Sun

Dianjun Sun

Zuosen Yang

             

Weizhong Yang

Hongbing Shen

Lin Lu

Zhiguang Duan

Xiaofeng Liang

 

Standing editorial board:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Gangqiang Ding

Jun Ma

Huaqing Wang

Linhong Wang

Lixia Wang

Jiang Lu

Qiyong Liu

Xiaosong Li

Tao Li

Jingyuan Chen

             

Xiaonong Zhou

Qingyue Meng

Weidong Qu

Xiaoming Shi

Zhibin Hu

Wenhua Zhao

Shunqing Xu

Fangbiao Tao

Chunchun Cao

Jinquan Cheng

 

Editorial Board:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Kanglin Wan

Yinghua Ma

Jiaqi Ma

Pengqi Fang

Zongfu Mao

Qiao Niu

Zhiqiang Wang

Yanqi Wang

Suping Wang

Peiyu Wang

Biao Kan

Wei Deng

Yajia Lan

Zhanchun Feng

Ciyong Lu

Zuyu Lu

Shuguang Li

Jingbo Pi

Xiaoli Liu

Kaitai Liu

Tao Liu

Qizhan Liu

Qiang Sun

Guihua Zhuang

Shankuan Zhu

Zhenqiang Bi

Naijun Tang

Guozhang Xu

Yongping Yan

             

Qunhong Wu

Yonghong Zhang

Yonghui Zhang

Hongwei Zhang

Jianzhong Zhang

Jianjun Zhang

Xiaoyan Zhang

Aihua Zhang

Yinghua Li

Junhua Li

Yong Li

Juan Li

Shibao Yang

Xiaobo Yang

Xiaofeng Yang

Xiaobing Shen

Chunling Xiao

Jie Chen

Jibin Chen

Weiqing Chen

Pingkun Zhou

Minghao Zhou

Maigeng Zhou

Xiaoying Zheng

Guangcai Duan

Guoliang Hu

Jiahu Hao

Yongbing Xiang

Wenjing Luo

             

Mingjian Ni

Jinling Tang

Zhenzhu Tang

Shichang Xia

Min Xia

Hongrong Ji

Jianqing Xu

Yong Xu

Yongyong Xu

Shaofa Nie

Hongwei Guo

Xiuhua Guo

Wei Guo

Changyi Guo

Aihua Gu

Ying Cui

Jia Cao

Jianping Cao

Hao Liang

Rongbin Yu

Jun Jing

Yuelong Shu

Xiaoping Dong

Zhiyong Dou

Guangfu Yan

Hongzhuan Tan

Haidong Qi

Wen Pan

Fuzhong Xue

 

Youth Editor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Weibing Wang

Qing Wang

Li Bai

Wei Sun

Yajun Xu

Yuxiang Yan

Liping Yan

Weirong Yan

Ranran Song

Yumei Zhang

Tiejun Zhang

             

Ying Li

Changxiang Chen

Guangdi Chen

Chengchao Zhou

Zhenjiang Yao

Jian Gong

Jianling Bai

Shangying Hu

Yang Zhao

Xing Zhao

Yanhua Hao

             

Jingjing Xi

Yuanyuan Xu

Fei Xu

Dechun Zhai

Jianhui Yuan

Lingling Cui

Geyu Liang

Xiaobo Yan

Zhixing Peng

Xiaomei Dong

 

 

Secretary:                                        Wen Pan

 

Collection Information