6
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Az eredményesség és a tanári fluktuáció összefüggései a szakképzésben Translated title: Relationship between Effectiveness and Teacher Fluctuation in Vocational Training

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Összefoglaló. Kutatásunkban a 2017. és 2019. évi Országos kompetenciamérés érettségit nem adó szakképző iskolákban tanuló diákok adatait vizsgáltuk ( N matematika: 11 776; N szövegértés: 11 582). Az iskola eredményességét tekintve az egyik legfontosabb tényező maga a pedagógus, hogy milyen munkát végez, továbbá kiemelkedően fontos az is, hogy mennyire állandó egy iskolában a tanári kar, másként fogalmazva, mekkora a tanári fluktuáció. Eredményeink ezt nem teljesen igazolták, hiszen a magasabb tanári fluktuáció esetén magasabb eredményességet tapasztaltunk. Ugyanakkor vannak eredmények, amelyek alátámasztják a korábbi kutatások eredményeit: a pályakezdő, az iskolát, illetve a pályát elhagyó pedagógusok magasabb aránya alacsonyabb tanulói eredményességgel jár együtt, de ez kizárólag a matematika képességterület kapcsán mondható el. Az olvasás-szövegértés mérési területen ezzel ellentétes tendencia érvényesül.

     Summary. In our research, we examined the data of students studying in non-baccalaureate vocational schools the National Assessment of Basic Competencies in 2017 and 2019 ( N mathematics: 11 776; N reading: 11 582). In terms of the effectiveness of the school, one of the most important factors is the kind of work the teacher does, and it is also extremely important how constant the teaching staff is in a school, in other words, how much the teacher fluctuates. Our results did not fully confirm this, as we experienced higher efficiency in the case of higher teacher turnover. At the same time, there are results that support the results of previous research: a higher proportion of beginning, out-of-school and out-of-school teachers is associated with lower student achievement, but this can only be said in relation to the mathematics skill area. In the field of reading comprehension, the opposite trend prevails.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     1419-8827
     01 April 2022
     01 April 2022
     : 31
     : 1
     : 123-130
     Affiliations
     [a ] Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Magyarország
     [b ] Debreceni Egyetem Humántudományok Doktori Iskola Debrecen Magyarország
     Article
     10.1556/2063.31.2022.1.10
     ca92bb43-e8a8-4392-a624-2a145d6ef066
     © Szerző(k)/The Author(s)

     Open Access. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purposes, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     History
     : 03 December 2021
     : 30 January 2022
     : 01 April 2022
     Page count
     Pages: 8
     Categories
     Kutatás közben/Research activities
     Custom metadata
     1

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     OKM,teacher fluctuation,vocational training,tanulói eredményesség,student achievement,tanári fluktuáció,szakképzés,competence measurement,kompetenciamérés

     Comments

     Comment on this article