18
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Azonosság vagy különbözőség. Fiatalok nemzeti identitása és előítéletessége négy városban Translated title: Identity or Diversity: The National Identity and Prejudices of Young People in Four Cities

   research-article

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A közelmúltban több kutatás is foglalkozott a fiatalok nemzeti identitásának és csoportközi előítéletességének leírásásával, valamint a köztük fennáló kapcsolat empirikus igazolásával. A nemzeti identitás és az előítéletesség tipikusan létező típusai közötti korreláció és/vagy ok-okozati modell részletes, valamilyen szociokulturális jellemző alapján történő komplex vizsgálatára gyakorlatilag nem találunk példát a hazai szakirodalomban. Ezért – felhasználva az azonos koncepciót és operacionalizálást követő „Iskola és Társadalom 2017” kutatássorozat adatfelvételét – négy olyan városban (Budapest, Debrecen, Pécs és Győr) vizsgáltuk az identitás és előítéletesség kapcsolatát, amelyek feltehetően eltérő állampolgári szocializációs feltételeket jelentenek a fiataloknak. A település és az egyéni sajátosságok leírása és hatása nélkül a városok középiskolás fiataljait jellemző nemzet- és állampolgár-fogalmi konstrukció, valamint az etnikai/nemzeti kisebbségekhez és nemzetekhez kapcsolódó viszony bemutatására és területi eltéréseire koncentrálunk. Az elemzés következtetéseit egy olyan analízis során kívánjuk felhasználni, amely figyelembe veszi a vizsgált fiatalok szocializáció szempontjából releváns individuális és a városok kontextuális jellemzőit is.

     Abstract:

     Several researches have been devoted to describing the national identity and inter-group prejudical attitudes of young people recently, as well as to the empirical justifiation of the relationship between them. In the domestic scientific literature we cannot find examples for a detailed and complex examination of the correlation between the existing types of national identity and prejudice or of their causality model based on some kind of socio-cultural attribute. So, using the 2017 datasurvey of the School and Society chain of researches that follows an identical concept and operationalization, we examined the relationship between identity and prejudicial attitudes in four such differing cities (Budapest, Debrecen, Pécs és Győr) where young people are supposedly surrounded socializational conditions of citizenship of differing caracter. We focus on the nation and citizen concept construction characterizing the secondary school-age youth of these cities not describing or taking into account the individual characteristics or the settlements as well as on the presentation of the relationship towards etnical/national minorities and nations together with their territorial differences. The conclusions of the analysis are to be used in an analysis that takes into account the individual characteristics of the young people surveyed in terms of socialization as well as the contextual characteristics of the cities.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     September 2017
     : 26
     : 3
     : 388-403
     Affiliations
     [1] BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
     Article
     10.1556/2063.26.2017.3.6
     d464a1fc-724b-4a9f-85a4-c022b5394849
     © 2017 Akadémiai Kiadó, Budapest

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

     History
     Page count
     Pages: 16
     Categories
     Bevándorlás és oktatás – Tanulmányok/Immigration and Education – Studies

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     fiatalok,young people,youth,lakóhely,prejudicial attitudes,szocializáció,settlements,national identity,nemzeti identitás,socialization,előítéletesség

     Comments

     Comment on this article