17
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Menedzserizmus a felsőoktatásban: érvek, ellenérvek, alternatívák Translated title: Managerialism in Higher Education: Pros, Cons, Alternatives

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     Az elmúlt évtizedek felsőoktatási reformjainak egyik kiemelt célja az eredményesebb intézményi működés elérése volt, amelyet a menedzsment megerősítésével kívántak elérni. A menedzserizmus azonban az egyetem diszfunkcionális működését is eredményezte. A tanulmány alapkérdése, hogy milyen alternatívái fogalmazódnak meg a menedzserizmusnak azokban az országokban, ahol ez vált az uralkodó egyetemszervezési megközelítéssé. A cikk áttekinti a menedzserizmus kialakulásának okait és kritikáját, néhány ellenállási és reformstratégiát, valamint illusztrációként bemutat egy egyedi irányítási gyakorlattal rendelkező egyetemet, a szövetkezeti elvekre épülő Mondragon Egyetemet.

     A reformjavaslatok egyike sem vágyódik vissza az elefántcsonttoronyba, és egyik sem vitatja a hatékonyság és eredményesség fontosságát. Mindegyik úgy véli azonban, hogy a menedzserizmusnál vannak jobb módok, amelyek a hatékonyság elérése mellett a közösség és az érintettek érdekeit teljesebben meg tudják jeleníteni és jobban ki tudják egyensúlyozni. Mindegyik javaslat kiemeli a döntéshozási folyamatok demokratizálásának szükségességét, ami elengedhetetlen feltétele az egyetem megújulásának

     Abstract:

     One of the key objectives of higher education reforms in recent decades has been to achieve more effective institutions by reinforcing management. However, managerialism also resulted in dysfunctional functioning of the university. The basic question of the study is what alternatives to managerialism are discussed in countries where this movement has become the dominant approach to university management. The paper reviews the causes of the emergence of managerialism, its and criticisms, some resistance and reform strategies. It also provides an illustrates example of a university with a unique management approach, the University of Mondragon, which is based on cooperative principles.

     None of the reform proposals has a longing for the ivory tower, and no one challenges the importance of efficiency and effectiveness. However, they all believe that there are better ways than managerialism to better represent and better balance the interests of the community and stakeholders, while achieving efficiency. Each proposal highlights the need for democratization of decision-making processes which is a prerequisite for the university’s renewal.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2020
     : 29
     : 1
     : 3-18
     Affiliations
     [1] Budapesti Corvinus Egyetem 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.; gergely.kovats@ 123456uni-corvinus.hu

     Article
     10.1556/2063.29.2020.1.1
     31bdcd64-1172-45ba-a980-bef2c385c16a
     © Szerző(k)/The Author(s)

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     History
     Page count
     Pages: 16
     Categories
     Modellváltás a felsőoktatásban – Tanulmány/Changing management model in higher education – Study
     Custom metadata
     1

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     higher education governance,szövetkezetek,menedzserizmus,egyetemi kormányzás,felsőoktatás-irányítás,autonómia,cooperatives,managerialism,university governance,autonomy

     Comments

     Comment on this article

     scite_