10
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   A pszichológia és a pedagógia az oktatáspolitikában : (Eszme)történeti vázlat Translated title: Psychology and Pedagogy in Education Policy : (Idea)Historical Outline

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Összefoglaló. A pedagógia és a pszichológia tudománya között szorosabb és szervesebb a kapcsolat, több a párhuzamosság, mint a pedagógia és más társadalomtudományok között. Az Educatio jelen füzetének bevezető tanulmánya vázlatosan érinti Herbarttól az 1980-as évekig a változó értelmezésű pedagógia és az (alkalmazott) lélektan tudományának eszmei kapcsolatát, intézményesülésüket a centralizált állam és a növekvő politikai hatalom világában. A tanulmány ismerteti a lapszámban megjelent sztálini és a posztsztálini időszakban a pszichológia és pedagógia viszonyrendszerének változásait, a pszichológia intézményesülését bemutató tanulmányokat.

     Summary. There is more parallelism, a closer and a more organic relationship between pedagogy and the science of psychology than between pedagogy and any other social science. The introductory study of Educatio 2020, No. 4. provides a sketchy historical survey of the relationship between the science of changing pedagogy and (applied) psychology in the world of centralized state and growing political power and ideology, from Herbart to the 1980s. This introduction briefly describes the studies in the issue that discuss changes in the relationship between psychology and pedagogy in the Stalin and the post-Stalin period.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     1419-8827
     31 December 2020
     07 April 2021
     : 29
     : 4
     : 529-544
     Affiliations
     [a ] ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola , 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.
     Article
     10.1556/2063.29.2020.4.1
     c3660039-3f48-4942-830d-12d6ffb2152d
     © 2020 Szerző(k)/The Author(s)

     Open Access. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purposes, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     Page count
     Pages: 16
     Categories
     Pedagógia és pszichológia az oktatáspolitikában – Tanulmány/Pedagogy and psychology in education policy – Study
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     Prussian-type development and its counter-trends,pedagógia-pszichológia kapcsolata,oktatási ideológiák,porosz típusú fejlődés és ellenirányzatok,szovjet hatás,pedagogy-psychology relationship,educational ideologies,Soviet influence

     Comments

     Comment on this article