14
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Kooperációs tanulási kísérlet iskolai osztályteremben Translated title: Cooperative Learning Experiment in the Classroom

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     Két kísérlet eredményeit mutatjuk be a cikkben. A kísérleteket az Elliot Aronson által kifejlesztett mozaikmódszerrel végeztük abból a célból, hogy kimutassuk a kooperációs tanulási módszer előnyeit az osztályteremben zajló tanulás során. A kooperáció evolúciós biológiai és szociálpszichológiai értelmezése alapján azt vártuk, hogy az együttműködés pozitív hatást gyakorol a tanulók egyes szociális készségeinek alakulására. Kiderült, hogy ez a várakozás csak bizonyos feltételek között igaz. A nyolcadikos, iskolaváltás előtt álló diákok kevésbé hajlanak a kooperációra, s a biológia mint tantárgy is kevéssé alkalmas a módszer alkalmazására. Fiatalabb korú diákok és diszkurzív tantárgy esetén viszont a kooperatív módszer alkalmazása előnyös.

     Abstract:

     In order to demonstrate the benefits of cooperative learning in the classroom following the jigsaw model developed by Elliot Aronson two experiments were carried out. Based on the evolutionary and social psychological interpretations of cooperation as a consequence of cooperation positive in development of social skills of the students positive effects were expected. The expectation of positive effects, however, has been found contingent on age of the students and nature of the subject. Fourteen years old students studying biology were less prone to cooperate compared with younger students studying literature and history. Cooperative learning in the classroom has been more effective among younger students studying subjects requiring discourse.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2020
     : 29
     : 1
     : 108-115
     Affiliations
     [1] 1iASK Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, ELTE TáTK Szociálpszichológiai Tanszék , Budapest
     [2] 2MTA ÖK Evolúciós Rendszerek Kutatócsoport, Parmenides Center for the Conceptual Foundations of Science, ELTE TTK , Budapest
     [3] 3Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Szociológia Tanszék, Debreceni Egyetem , 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Szociológia Tanszék, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; muranyi.istvan@ 123456arts.unideb.hu

     Article
     10.1556/2063.29.2020.1.8
     0b2a5ec9-0688-4ae4-aa2b-78164cf84cb2
     © Szerző(k)/The Author(s)

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     Page count
     Pages: 8
     Categories
     Kutatás közben/Research activities
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     tanulás,kooperáció,social skills,learning,cooperation,szociális készségek

     Comments

     Comment on this article