11
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   A kisiskolák és lehetőségeik Translated title: Small Schools and Their Opportunities

   a ,
   Educatio
   Akadémiai Kiadó
   kisiskola, iskolabezárás, hátrányos helyzet, inklúzió, small school, school closure, disadvantage, inclusion

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Összefoglaló. A tanulmány a kisiskolák magyarországi helyzetével foglalkozik, azok komplex társadalmi beágyazottságával, a hátrányos helyzet, a méltányosság és az inklúzió kérdéskörével, oktatáspolitikai és pedagógiai kérdésekkel. Területi és oktatás-statisztikai adatokra támaszkodva bemutatjuk az alacsony létszámmal működő baranyai iskolák egyes jellemzőit, az elmúlt másfél évtizedben lezajlott történéseket. Az intézményi kört érintők között hangsúlyosan jelenik meg az iskolabezárás, melynek folyamatát két iskola közelmúltban zajló megszűnésével foglalkozó esettanulmányunkra építve mutatjuk be. Működő gyakorlatokat keresünk arra, hogy a tanulók támogatásának, az inkluzív tanítási környezet kialakításának milyen lehetőségeit rejtik a – nem egy esetben összevont tanulócsoportos – kisiskolák.

     Summary. This study attempts to uncover and understand the many different factors of small schools in Hungary: the role of disadvantage, how and if equity and inclusion can be realised, and the complex ways in which society perceives these institutions. For these social determinants are multifaceted, further aspects of pedagogy and education policy will be discussed too. Based on regional and education statistics related data, the paper explores the main features and the recent history of those primary schools in Baranya which operate with a low number of students. In this recent history of small schools, there is a clear emphasis on school closures, a process that we will focus on through our case study of two contemporary school closures in the area. With this analysis, our goal is to present several examples of embedded, functioning practices in small schools – many of which operate with multigraded study groups – that aim to support pupils and create an inclusive environment.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     1419-8827
     23 February 2021
     23 February 2021
     : 29
     : 3
     : 409-424
     Affiliations
     [a ] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet , 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
     Article
     10.1556/2063.29.2020.3.6
     250cf242-960f-44a5-9b24-ffde1b7103db
     © 2020 Szerző(k)/The Author(s)

     Open Access. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purposes, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     Page count
     Pages: 16
     Categories
     Befogadó oktatás? – Tanulmány/Inclusive education in Hungary – Study
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     hátrányos helyzet,kisiskola,iskolabezárás,inklúzió,small school,school closure,disadvantage,inclusion

     Comments

     Comment on this article