18
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Digitális kompetencia a felsőfokú végzettségűek körében Translated title: The Digital Competence of Graduates

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     Napjainkban a munkaerőpiac egyre magasabb szintű digitális kompetenciával rendelkező munkavállalókat igényel. A piac igényei konkrétak, de kérdés, hogy a leendő munkavállalók vagy a munkaerőpiacon már aktívan jelen lévők mennyiben tudják teljesíteni ezt a követelményt. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében 2019-ben felvett online kérdőíves felmérésünkben arra kerestük a választ, hogy a válaszadók munkahelyükön és otthon miként használják a kor digitális eszközeit, és miként értékelik a saját digitális kompetenciájukat. Az eredmények azt mutatták, hogy a diplomások magas szintű digitális kompetenciával rendelkeznek és képesek ezeket az ismereteket otthon és a munkahelyen is alkalmazni.

     Abstract:

     Nowadays one of the most important aspects of meeting the needs of the labour market today is that employees have what kind of digital competence. Employers often expect that the employees have high level of knowledge in this direction. The needs of the market are concrete, but it is a question of how well applicants or those already active in the labour market can meet this requirement. This year, the authors conducted a comprehensive online survey of graduate students on how respondents use digital tools of the age both at work and at home, and how they evaluate their own knowledge in the field at all. The results showed that graduates have a high level of digital competence and are able to apply this knowledge at home and at work.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     1419-8827
     19 October 2020
     19 October 2020
     : 29
     : 2
     : 286-294
     Affiliations
     [1 ] Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet, ELTE PPK , Budapest
     [2 ] Külkereskedelmi Kar, BGE , 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22–24.
     Author notes
     Article
     10.1556/2063.29.2020.2.8
     27dd60ab-e691-493d-8dab-c4455faa38c2
     © 2020 Szerző(k)/The Author(s)

     Open Access. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purposes, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     Page count
     Pages: 9
     Categories
     Kutatás közben/Research activities
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     generáció,infokommunikáció,digitális eszközök,generation,info communication,digital devices

     Comments

     Comment on this article