11
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Tanulás félárnyékban – tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tanulás az általános iskolákban Translated title: Learning in Halfshadow – Learning in Classroom, Extracurricular and Out-of-school Environments in Primary Schools

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A tanulmány a tanórán kívüli tanulás lehetőségeit vizsgálja az élethosszig tartó tanulás, illetve a tanulói részvétel értelmezési keretére támaszkodva három – tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli – tanulási környezet sajátosságainak és eltéréseinek segítségével, a tanulók nézőpontján keresztül. Az elemzés elsősorban három általános iskola felső tagozatos tanulói körében online kérdőívvel felvett adatokra épít, de az összehasonlíthatóság érdekében országos tendenciákat is bemutat az Országos kompetenciamérés adatainak segítségével az érintett oktatási szintre és időszakra vonatkozóan. Az elemzés tapasztalatai rámutatnak a tanulói részvétel különbségeivel összefüggő eltérésekre, valamint az egyes tanulási környezetek néhány jellemzőjére, ezek tartós egymás mellett élésére, s a tanulók életében betöltött jelentőségükre a napi időfelhasználás és a tanulói értékelés tükrében.

     Abstract:

     The study examines the possibilities of extracurricular learning, drawing on the interpretive framework of lifelong learning and student participation, using the characteristics and differences of three learning environments – classroom, extracurricular and out-of-school – through students’ perspectives. The analysis builds primarily on data collected by online questionnaire among primary school pupils, but also presents national data and trends for the primary education level and period concerned for comparability. The experience of the analysis points to differences in student participation and some of the characteristics of the learning environments, and their lasting coexistence and importance in the lives of students in the light of daily time use and student evaluation.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     1419-8827
     19 October 2020
     19 October 2020
     : 29
     : 2
     : 222-242
     Affiliations
     [1] 2019 Budapest, Szent László u. 14.
     Author notes
     Article
     10.1556/2063.29.2020.2.4
     3417f754-1d2c-410e-abcd-d97634cca9a6
     © 2020 Szerző(k)/The Author(s)

     Open Access. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purposes, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     Page count
     Pages: 21
     Categories
     Árnyékoktatás – Tanulmány/Shadow education – Study
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     tanulói részvétel,tanórán kívüli tanulás,tanórai tanulás,learning environments,student participation,extracurricular learning,classroom learning,tanulási környezetek

     Comments

     Comment on this article