9
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Felsőoktatás-irányítási és egyetemi kormányzási trendek Európában Translated title: Trends in Steering Higher Education and University Governance in Europe

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A tanulmány az elmúlt évtizedek legfontosabb jelenségeit és változásait mutatja be az európai felsőoktatás kormányzati irányításában és az egyetemek kormányzásában. Foglalkozik a rendszerszinttel, azaz a kormányzati felsőoktatás-irányítás eszközeivel és tendenciáival, valamint az intézményi szinttel, azaz a belső irányítás – kormányzás, menedzsment – kérdéseivel, és a két dimenzió összefüggéseivel. Az elemzés a kormányzati magatartással összefüggésben kitér az egyetemek autonómiájának alakulására, a belső irányítás kapcsán részletesen foglalkozik az irányító testületekkel és a külső tagok szerepével. Az eredmények alapján megállapítható, hogy bár az elmúlt évtizedben radikális változások nem következtek be az egyetemek irányításában – kivételt éppen Magyarország képez –, számos országban jellemző az útkeresés, illetve a finomhangolás.

     Abstract:

     The study presents the most important phenomena and changes in steering higher education systems and that of university governance of the last decades in Europe. It deals with both the systemic level – means and trends of steering higher education by the national governments, and the institutional level – governance, management. In relation to the governments’ actions, the analysis includes the trends of university autonomy. When discussing university governance, governing bodies and the role of external members are scrutinized. Results indicate that there were no radical changes in the steering and governance of higher education institutions in the last decade – with one exception, Hungary –, but there are several countries where the fine-tuning of the system is still on agenda.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2020
     : 29
     : 1
     : 48-63
     Affiliations
     [1] Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szegedi Tudományegyetem 6727 Szeged, Duna utca 6.
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szegedi Tudományegyetem, 6727 Szeged, Duna utca 6.; keczergabriella@ 123456gmail.com

     Article
     10.1556/2063.29.2020.1.4
     45559f2f-8c2a-430b-ba27-1a8c4db6f528
     © Szerző(k)/The Author(s)

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     Page count
     Pages: 16
     Categories
     Modellváltás a felsőoktatásban – Tanulmány/Changing management model in higher education – Study
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     felsőoktatás-irányítás,autonómia,managerialism,autonomy,steering of higher education,menedzserizmus,egyetemi kormányzás,university governance

     Comments

     Comment on this article

     Similar content1