10
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   A kiterjesztett valóság alkalmazása a nyelvoktatásban különös tekintettel a rendészeti szaknyelvre Translated title: The Use of Argumented Reality in Language Teaching and Learning

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Összefoglaló. A felsőoktatás egyik legfontosabb feladata, hogy a munkaerőpiac által megkövetelt kompetenciákra felkészítse a hallgatókat, tehát a felsőoktatás, a munkaerőpiac, különösen a rendvédelmi szervek által képviselt speciális munkaerőpiac kongruenciájának kialakítása kiemelt figyelmet érdemel. A kompetenciák közül a 21. században megjelenő pozíciók ellátásához a digitális olvasás- és írástudás, valamint a kommunikáció fejlesztése elengedhetetlen. A kutatási téma célja a hallgatók digitális és verbális kommunikációs szintjének fejlesztése a szaknyelvi órák keretében különböző nyelvtanulási módszerek és nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával. Tervezett kutatásunkban empirikus vizsgálatot végzünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán szaknyelvet tanuló nappali tagozatos hallgatókkal.

     Summary. The main task of higher education is to prepare students for the competencies declared by the labour market, thus the development of congruence between higher education and labour market especially the special labour market represented by law enforcement deserves special attention. Among the competencies, digital skills are placed at the forefront, as digital literacy and communication are essential for 21st-century positions. The aim of the research topic is to improve students’ digital and verbal communication levels with the use of different language teaching methods and language learning strategies in ESP (English for specific purposes) classes. Empirical research will be carried out with full-time students at the Faculty of Law Enforcement at the University of Public Service.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     1419-8827
     31 December 2020
     07 April 2021
     : 29
     : 4
     : 644-652
     Affiliations
     [a ] Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus , 1083 Budapest, Üllői út 82.
     Article
     10.1556/2063.29.2020.4.9
     513258b6-b9ce-4a31-8a4b-4913219b4caf
     © 2020 Szerző(k)/The Author(s)

     Open Access. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purposes, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     Page count
     Pages: 9
     Categories
     Kutatás közben/Research activities
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     higher education,felsőoktatás,digitális kommunikáció,verbális kommunikáció,kiterjesztett valóság,digital communication,verbal communication,augmented reality

     Comments

     Comment on this article

     Similar content1