11
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Változások a hazai szakképzésben 2004–2019 Translated title: Changes in the Hungarian School System of VET 2004–2019

   research-article

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A tanulmány a szakpolitikai célkitűzéseken és beavatkozásokon keresztül elemzi a hazai szakképzés 2004 óta eltelt időszakát. Kitér a decentralizált és centralizált oktatásirányítás időszakára, a két időszak szakpolitikai célkitűzéseire és eszközeire. Rámutat arra, hogy a középfokú szakképzés folyamatai sokszor felülírták a szakpolitikai célokat. 2010 előtt a korai iskolaelhagyás csökkentésében és a tanulószerződés keretében szakmai gyakorlatot folytató szakiskolai tanulók számának emelkedésében volt előrelépés. Az ezt követő időszak szakpolitikája elsősorban a gazdaság igényeihez kívánta igazítani a szakképzést, de mivel nem vette figyelembe a tanulással kapcsolatos társadalmi elvárásokat, a tanulók elpártoltak mindkét középfokú szakképzési programtól.

     Abstract:

     The study analyzes the vocational secondary education in Hungary since 2004 through policy objectives and governmental interventions. It discusses the policy objectives and tools in both periods of it. It points out that the real processes of secondary vocational training has often overridden policy objectives. During the first period, characterized by decentralized education governance, there was progress in reducing early school leaving and increasing the number of vocational school students trained in the workplaces. Subsequent policy focused on adapting vocational education to the needs of the economy, but the centralized education management did not take the social aspects of learning, so many pupils rather chose gymnasium instead of both programs of vocational education.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Role: oktatáskutató
     Journal
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2019
     : 28
     : 1
     : 105-120
     Article
     10.1556/2063.28.2019.1.8
     647b43c0-86ce-42ad-be3a-57241cdf2e91
     © Szerző(k)/The Author(s)

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     History
     Page count
     Pages: 16
     Categories
     Tizenöt éve az Unióban/15 years in the EU – Studies
     Custom metadata
     1

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     centralisation in education,tankötelezettség,oktatási centralizáció,korai iskolaelhagyás,vocational training in the workplace,compulsory education,középfokú oktatás,early school leaving,vocational training,szakképzés,secondary education,munkahelyi gyakorlat

     Comments

     Comment on this article