8
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   „Vezetékszerelés” – rögtönzések a felsőoktatásban Translated title: Tinkering Higher Education Management in Public Higher Education in Hungary

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A tanulmány a hazai kancellári rendszer bevezetésének okait és következményeit keresi. A költségvetési felügyelők körében végzett kutatással arra a megállapításra jut, hogy a kancellári rendszer bevezetése természetes folyamat része. Durva és gyors bevezetését feltehetően az okozta, hogy a magyar felsőoktatás irányítói a korábban alkalmazott vezetési modellt javíthatatlannak és végzetesen elavultnak tartották. Az alkalmazott modell a rektori hatásköröket a kancellártól függővé és jórészt formálissá teszi. Az átalakítás változtat az állami felsőoktatási intézmények szervezeti tulajdonságain, csökkenti az önigazgatás súlyát. Teljesítménymérések nélkül ugyanakkor lehetetlen megállapítani, hogy a változások iránya, mértéke jobb vagy rosszabb intézményeket jelent.

     Abstract:

     The study looks at the causes and consequences of the introduction of the Hungarian chancellery system. Research by budget supervisors concludes that the introduction of a chancellor system is a natural process. Its harsh and rapid introduction is probably due to the fact that the leaders of Hungarian higher education considered the management model used earlier to be irreparable and fatal. The model used makes the rectorial powers dependent on the Chancellor and largely formalized. The transformation will change the organizational characteristics of public higher education institutions and reduce the weight of self-government. Without performance measurements, however, it is impossible to determine whether the direction, extent of change means better or worse institutions.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2020
     : 29
     : 1
     : 78-91
     Affiliations
     [1]Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.; tiborszabo@ 123456mvt.bme.hu

     Article
     10.1556/2063.29.2020.1.6
     6593a714-dda0-4884-aec9-84f9474d0c78
     © Szerző(k)/The Author(s)

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     Page count
     Pages: 14
     Categories
     Modellváltás a felsőoktatásban – Tanulmány/Changing management model in higher education – Study
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     formal powers of the rector,formális rektori hatáskörök,chancellery system,lack of performance measurements,teljesítménymérés hiánya,kancellári rendszer

     Comments

     Comment on this article