8
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   A pedagógia és a pszichológia együttélési formái a Debreceni Egyetemen Translated title: Forms of Organizational and Educational Cohabitation of Pedagogy and Psychology in the University of Debrecen

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Összefoglaló. Az egyetem alapítását követően 1918-ig nem volt önálló pedagógiai katedra, lélektani tanszék pedig csak 1970-től működik. A diszciplínák viszonyát a szakma, a politika és a vidéki egyetem lehetőségei formálták. A változások szakaszra osztva értelmezhetők: a filozófiába és pedagógiába foglaltságtól (Tankó, Mitrovics, Karácsony), a pszichológia fokozatos leválásán át (Kelemen) a térnyerésig (Hunyady, Mészáros, Kovács). Helyi sajátosság: a lélektan a pedagógiai pszichológia révén emancipálódott. Erre épülhetett a pszichológia szak indítása, az intézet kiteljesedése. A változásokat kívánjuk nyomon követni, bemutatni a pedagógia és a pszichológia szervezeti egységeit, fő képviselőit és a viszony jellemzőit az ezredfordulóig. A tanulmány helyi forrásokra és szakirodalmi munkákra támaszkodik.

     Summary. After the foundation of the University, there had been no independent professorship in Pedagogy until 1918 and the Department of Psychology started functioning only from 1970. The relationship of these disciplines was formed by the profession, politics, and the opportunities of the rural university. Changes can be interpreted by dividing them into periods: from their inclusion in philosophy and Pedagogy (Tankó, Mitrovics, Karácsony), through the gradual detachment of psychology (Kelemen) until their headway (Hunyady, Mészáros, Kovács). A local specialty: Psychology was emancipated by pedagogical psychology. In other words, the launching of the psychology major and the establishment of the department were based on pedagogical psychology. We trace the changes by presenting the organizational units of pedagogy and psychology, also their main representatives, and the features of their relationship up until the turn of the Millennium. The study is based on local resources and works of special literature.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     4032 Debrecen, Dóczy József u. 30. 1/7.
     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     1419-8827
     31 December 2020
     07 April 2021
     : 29
     : 4
     : 606-617
     Affiliations
     [a ] Debreceni Egyetem , Debrecen
     Article
     10.1556/2063.29.2020.4.6
     6fad8e25-7fdc-4346-aa15-ef07d054bf83
     © 2020 Szerző(k)/The Author(s)

     Open Access. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purposes, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     Page count
     Pages: 12
     Categories
     Pedagógia és pszichológia az oktatáspolitikában – Tanulmány/Pedagogy and psychology in education policy – Study
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     intézménytörténet,the relationship between Pedagogy and Psychology,20. század,pedagógia és pszichológia viszonya,institutional history,20th century

     Comments

     Comment on this article