20
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Mit adhatnak a társadalmi vállalkozások a felsőoktatásnak? – Perspektívák és kapcsolódások Translated title: What Can Social Enterprises Give to Higher Education? – Perspectives and Connections

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     Cikkünkben a társadalmi vállalkozások és a felsőoktatás lehetséges kapcsolatát, kapcsolódásait járjuk körül elsősorban abból a szempontból, hogy a társadalmi vállalkozás viszonylag új koncepciója miképp hathat a felsőoktatási intézmények működésére. Ezt a kérdést – a társadalmi vállalkozás fogalmának körbejárását követően – három irányból látjuk izgalmasnak vizsgálni: elsőként bemutatjuk a társadalmi vállalkozás koncepció néhány lehetséges hatását a felsőoktatási intézmények működésére; ezt követően a tématerület megjelenését tekintjük át a felsőoktatásban, fókuszálva a gazdálkodástudományok területére; végezetül elemezzük a társadalmi vállalkozásokhoz való kapcsolódást egy úgynevezett science shop tapasztalatai alapján, amelyet a felsőoktatási intézmények harmadik missziójának egyik megvalósítási módjaként tartanak számon.

     Abstract:

     In this article, we examine the potential relationships between social enterprises and higher education (HE), primarily in terms of how the relatively new concept of social enterprise may affect the operation of higher education institutions. After exploring the concept of social enterprise / social entrepreneurship, we look at this issue in three ways: first, 1) we describe potential effects of the concept of social enterprise on the operation of HE institutions; then 2) we review the appearance of the topic in higher education, focusing on the field of business administration, and finally 3) we analyze the connection to social enterprises based on the experience of a science shop, which is considered a way of accomplishing the third mission of HE institutions.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2020
     : 29
     : 1
     : 33-47
     Affiliations
     [1] 1 Vállalatgazdaságtan Intézet, Döntéselmélet Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.
     [2] 2 Vezetéstudományi Intézet, Vezetés és Kontroll Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem Budapest
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; Vállalatgazdaságtan Intézet, Döntéselmélet Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.; reka.matolay@ 123456uni-corvinus.hu

     Article
     10.1556/2063.29.2020.1.3
     7310c7e7-553c-4f28-ab4a-5aad2df65f96
     © Szerző(k)/The Author(s)

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     History
     Page count
     Pages: 15
     Categories
     Modellváltás a felsőoktatásban – Tanulmány/Changing management model in higher education – Study
     Custom metadata
     1

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     harmadik misszió,science shop,third mission,higher education institutions,social entrepreneurship,social enterprise,felsőoktatási intézmények,társadalmi vállalkozás

     Comments

     Comment on this article