3
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Tanulási utak a közoktatásban és a felsőoktatásban Translated title: Learning Paths in Public Education and Higher Education in Hungary

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A tanulmány nemzetközi összefüggésben bemutatja azokat a továbbhaladással összefüggő trendeket és megközelítéseket, amelyek a kétezres évek eleje óta jelen vannak a magyar oktatásban. Kiemelten foglalkozik a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás jelenségével, azok oktatáspolitikai vetületével, valamint a tanulók, szülők továbbtanulási preferenciáival. Emellett az írás kitér a felsőoktatási trendekre, változásokra, hogyan alakult a felsőoktatáshoz való hozzáférés az ezredforduló óta, illetve milyen tipikus mintázatai vannak a felsőfokú továbbtanulásnak, a képzésben való továbbhaladásnak. A tanulmány foglalkozik a felsőfokú tanulmányok melletti kitartás és a lemorzsolódás jelenségének vizsgálati lehetőségeivel is.

     Abstract:

     There have been many changes in developed countries in the last decades that have an impact on learning paths. This study focuses on the trends of learning pathways in Hungary since the early 2000s in an international context. It identifies the phenomenon of early school leaving and dropout, their educational policy implications and observes students’ and parents’ preferences. In addition, the paper discusses trends and changes in higher education, how access to higher education has evolved since the turn of the millennium and describes the typical patterns of tertiary education. Persistence in higher education and the phenomenon of drop-out are also discussed.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     December 2019
     : 28
     : 4
     : 645-658
     Affiliations
     [1] 1 Neveléstudományi Intézet, ELTE 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.
     [2] 2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, EKE
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; Neveléstudományi Intézet, ELTE, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.; fehervari.aniko@ 123456ppk.elte.hu

     Article
     10.1556/2063.28.2019.4.1
     7b31db1c-b8aa-4c5d-8fe2-2447a02aae97
     © Szerző(k)/The Author(s)

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     History
     Page count
     Pages: 14
     Categories
     Iskolai prevenció – Tanulmány/School prevention – Study
     Custom metadata
     1

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     tanulási utak,felsőoktatás,közoktatás,enrolment rate in education,learning paths,higher education,public education,képzésben való részvétel

     Comments

     Comment on this article