15
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Különórák az iskolában és iskolán kívül Translated title: Extra-curricular Lessons at School and Out-of-School

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     Az iskolai és iskolán kívüli különórák fontos betekintést adnak az árnyékoktatás jelenségének vizsgálatába, jóllehet nem fedik le teljesen e fogalmat. Az Országos kompetenciamérés adatai azt mutatják, hogy az életkor előrehaladtával a hangsúly az iskolán belüli különórákról (korrepetálásokról, szakkörökről, sportkörökről) fokozatosan tolódik el az iskolán kívüli különórák irányába, továbbá megfigyelhető a tanórákon kívüli művészeti és sporttevékenységek arányának fokozatos csökkenése. A tanulmány e jelenségek mögöttes okait járja körül, kitérve az egyes különóratípusok igénybevételének iskolai és egyéni háttértényezőire is.

     Abstract:

     Extra-curricular lessons at school and out-of-school provide important insights into the phenomenon of shadow education, although not fully covering it. Data from the National Assessment of Basic Competencies show that as the age progresses, the emphasis on school activities (tutoring, specializing, sports activities) is gradually shifting towards extra-curricular out-of-school activities, and there is a gradual decline in the proportion of arts and sports activities as well. The research paper explores the underlying causes of these phenomena, including the background factors of students participating in the different types of activities.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     1419-8827
     19 October 2020
     19 October 2020
     : 29
     : 2
     : 205-221
     Affiliations
     [1] 1118 Budapest, Háromszék u. 46/A.
     Author notes
     Article
     10.1556/2063.29.2020.2.3
     8ad367c6-24f6-41fb-846f-0d1d38c09fac
     © 2020 Szerző(k)/The Author(s)

     Open Access. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purposes, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     Page count
     Pages: 17
     Categories
     Árnyékoktatás – Tanulmány/Shadow education – Study
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     parental background,különórák,Országos kompetenciamérés,szülői háttér,extra-curricular lessons,National Assessment of Basic Competencies

     Comments

     Comment on this article