9
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Tanulmányaikban (is) kitartóbbak a sportolók? Translated title: Are Sportspeople More Persistent in Their Studies (too)?

   research-article

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     Tanulmányunkban feltártuk a sportolási szokások és a tanulmányi eredményesség egy fontos mutatójának, a tanulmányok melletti kitartás (perzisztencia) közötti összefüggéseket magyarországi és romániai (partiumi) felsőoktatási intézmények hallgatóinak körében ( N = 2619). Megvizsgáltuk a sportolási szokások és intézményi formák szerint elkülönülő hallgatói csoportok közötti különbségeket a perzisztencia egyes állításaiban és összemutatójában. A kutatás elméleti hátteréhez a fejlődési modell, a zero-sum és a hallgatói integrációs modell elméleteket használtuk fel. Eredményeink szerint a fejlődés modell elmélet a leggyakrabban sportolók kiemelkedő eredményeiben látszik érvényesülni, de fontos kiemelni, hogy a legnagyobb szerepe az alkalmi, társak kedvéért sportoló hallgatók közé tartozásnak van. Az egyetemi sportklubban sportolók a legkevésbé elszántak a tanulmányaik befejezését illetően, miközben a nem sportkörtagok érték el a legmagasabb pontszámokat.

     Abstract:

     In our study the relationship between sporting habits and an indicator of academic achievement (persistence) is explored among the students of Hungarian and Romanian higher education institutions ( N = 2619). We researched differences of each items and the index of persistence between students of different sporting groups and sport memberships. The theoretical background is based on the development model, zero-sum and student integration model theories. According to our results the development model theory seems to be valid among students who do sport the most frequently. We can see that the occasional, social-community-focused sporting groups have the highest positive impact on persistence. Sporting students who are inside the higher education institutions are the least persist, while students who are not members of any sport communities achieved the highest point.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2019
     : 28
     : 1
     : 174-182
     Affiliations
     [1] Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD-H), Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD-H), Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Kovacs.klara@ 123456arts.unideb.hu

     Article
     10.1556/2063.28.2019.1.14
     8b9dbf87-9825-49a5-a79e-e43d04211846
     © Szerző(k)/The Author(s)

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     History
     Page count
     Pages: 9
     Categories
     Tizenöt éve az Unióban/15 years in the EU – Studies
     Custom metadata
     1

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     sportolás,higher education,institutional integration,persistence,sport activity,felsőoktatás,intézményi integráció,perzisztencia

     Comments

     Comment on this article

     scite_