10
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares

   To submit to the journal, click here/Om in te dienen bij het tijdschrift, klik hier:

   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   De maatschappelijke relevantie van de accountant – er is meer dan een jaarrekening

   ,
   Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie
   Amsterdam University Press

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     In de huidige dynamische wereld worden transparantie en het afleggen van verantwoording steeds belangrijker. Verantwoordingen waarbij in toenemende mate behoefte ontstaat aan zekerheid door een onafhankelijke controleur. Dat raakt de kern van het accountantsberoep: een onafhankelijk oordeel geven over een verantwoording ten behoeve van een derde. Was er oorspronkelijk behoefte aan een oordeel over uitsluitend financiële gegevens, nu verbreedt deze informatiebehoefte zich naar maatschappelijk relevante informatie die niet altijd in geldwaarde is uit te drukken. In deze bijdrage worden de ontwikkelingen geschetst rond de veranderende businessomgeving, de daaruit volgende verslaglegging en het toevoegen van zekerheid door de accountant. Deze veranderende rol van de accountant vergt gerichte investeringen in breder opgeleide professionals, samenwerking met specialisten, ontwikkeling van een robuuste methodologie en innovatieve rapportagevormen.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie
     MAB
     Amsterdam University Press
     2543-1684
     0924-6304
     December 01 2010
     December 01 2010
     : 84
     : 12
     : 633-639
     Article
     10.5117/mab.84.13884
     8d4280c8-e0a1-4e0b-8cb3-f6a675c19189
     © 2010

     https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

     History

     Comments

     Comment on this article