30
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Árnyékoktatás: alapfogalmak, kutatás, lehetőségek Translated title: Shadow Education: Basic Concepts, Research, Opportunities

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A tanulmány az árnyékoktatás jelenségét az oktatási rendszerek legfontosabb vizsgatantárgyaira szűkítve definiálja, s e szűk terület kutatástörténetének első két évtizedét mutatja be. A kutatás legfőbb témáinak, irányvonalainak, módszereinek és eredményeinek ismertetése után a szerző három olyan lehetőséget vet fel, amelyek az oktatáskutatásban az árnyékoktatáshoz kapcsolódóan is új lehetőségeket nyitnának meg, és amelyek a gyakorlatban hozzájárulhatnának az árnyékoktatás okozta egyenlőtlenségek mérsékléséhez: a szerző az oktatási viselkedéstudomány létrehozásának szükségességét, az oktatásitér-szakértők képzésének fontosságát, illetve az oktatási csekkek bevezetésének lehetőségét veti fel.

     Abstract:

     In this article the author defines shadow education, as only the most important examination subjects’ out-of-school, for-fee education activities belong here. After this he introduces some of the theoretical debates and important research tendencies, topics, methods and results of the first two decades of the field. Then he offers a new approach to reach a better understanding of shadow education and other educational phenomena, and two practical methods to reduce the negative effects of shadow education: he argues for starting educational behavior reseach, also for training so-called educational space specialist, and to introduce a well-balanced educational voucher system.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     1419-8827
     19 October 2020
     19 October 2020
     : 29
     : 2
     : 171-187
     Affiliations
     [1] Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet, ELTE PPK , 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.
     Author notes
     Article
     10.1556/2063.29.2020.2.1
     932f704f-9693-4135-b63a-7076adb269ac
     © 2020 Szerző(k)/The Author(s)

     Open Access. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purposes, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     History
     : 31 May 2020
     : 28 July 2020
     : 19 October 2020
     Page count
     Pages: 17
     Categories
     Árnyékoktatás – Tanulmány/Shadow education – Study
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     árnyékoktatás-kutatás,educational space expert,educational voucher,educational behavior science,shadow education research,oktatási csekk,oktatásitér-szakértő,oktatási viselkedéstudomány

     Comments

     Comment on this article

     scite_