10
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Inkluzivitás napjainkban: hátrányos helyzetű, roma/cigány fiatalok életútja Translated title: The Inclusion Nowadays: Lifepath of Disadvantaged Gypsy Youth

   research-article

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A napjainkban felerősödő migrációs folyamatokkal összefüggésben ismét előtérbe kerül az a kérdés, hogy mitől válhatnak sikeressé az egyre diverzebb társadalmak. Tanulmányunk egy 20 évet felölelő, nyomon követő kutatás harmadik szakaszának első eredményeit mutatja be. A vizsgálatban főként olyan fiatalokkal vettünk fel életút interjúkat, akik szociális hátránya a roma/cigány közösségbe tartozással fonódott össze. A mintegy 70 élettörténetet a reziliencia és inklúzió elméleti keretrendszerébe elhelyezve kerestük, hogy a család, az iskola és a társadalmi környezet milyen szerepet játszott a felnőttkori életlehetőségekben. A kutatás során elemzett életutak lehetővé tették tipizálható élethelyzetek megfigyelését, az egyenlőtlenségi helyzetet stabilizáló feltételek, illetve az egyén rezilienciájára pozitívan ható jelenségek összegyűjtését. Láthatóvá vált, hogy az inkluzivitás, az integrált helyzetben biztosított befogadó és támogató környezet feltételei, valamint az empowerment, az önsorsalakítás és a közösségi felelősség képességének fejlesztése együttesen járultak hozzá az egyéni sikerekhez.

     Abstract:

     The intensifying processes of migration make pertinent the question of what makes a diverse society successful. This study attempts to explore factors that might address this crucial issue through analysing the results of the third phase of 20-year-long longitudinal research. Participants are primarily disadvantaged youths living in Hungary whose social disadvantages are in strong connection with their belonging to the Gypsy/Roma community. Seventy interviews regarding the paths of participants’ lives were realized in the theoretical context of resilience and inclusion, highlighting factors that might support or hinder life opportunities (e.g., school, family, social environment). Through analysis of these interviews, observations of participants lives are typified, inequalities are explored (in effort to stabilize them), and phenomena which positively influence a person’s resilience are collected. Results of the study indicate that inclusion (an inclusive and supporting environment realized in an integrative setting) empowerment, motivation, and responsibility to the community are factors which may lead to individual success.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     September 2017
     : 26
     : 3
     : 418-430
     Affiliations
     [1] Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Ifj úság útja 6.
     Article
     10.1556/2063.26.2017.3.8
     a8291d73-0c6a-4c1e-8b7d-22709b87af53
     © 2017 Akadémiai Kiadó, Budapest

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

     History
     Page count
     Pages: 13
     Categories
     Bevándorlás és oktatás – Tanulmányok/Immigration and Education – Studies

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     interszekcionalitás,szociális hátrány,reziliencia,inklúzió,intersectionality,social disadvantage,resilience,inclusion

     Comments

     Comment on this article