13
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found

   Egy autentikus diákmozgalom Translated title: An authentic student movement

   research-article

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A cikk a Független Diákparlament létrejöttét, működését és társadalmi hátterét mutatja be. A magyar törvényhozás viszonylag hamar módot adott a középiskolás diákok szervezkedésére és érdekeik képviseletére az iskolai diákönkormányzatokkal, valójában a fiatalok kevésbé voltak erre felkészülve. Az Országos Diákparlament diszfunkciós működésének ellensúlyozására hozták létre diákok a Független Diákparlamentet 2014-ben, amely független az államtól, a politikai pártoktól, továbbá az iskoláktól is, és az interneten lebonyolított általános választásokkal jön létre évente. Ősszel plenáris ülésen meghatározott témákkal foglalkozó munkabizottságokat hoz létre, amelyek a tavaszi plenáris ülésre terjesztik elő kidolgozott javaslataikat. A diákparlament által elfogadott javaslatokat az oktatásért felelős miniszterhez juttatják el. A diákparlament összetételét természetesen befolyásolják a társadalom szociokulturális viszonyai: képviselőnek inkább jelöltetik magukat a gimnazisták, mint a szakközépiskolások és a fejletlenebb térségek lakói. Ezzel együtt a Független Diákparlament egy valóban alulról szerveződő, tényleges problémákra reflektáló autentikus diákmozgalom.

     Abstract:

     This article describes the birth, operation and social background of the Independent Student Parliament (ISP). The Hungarian legislation gave way to secondary school students’ to organise themselves and defend their interests in the form of students’ governments in schools as early as 1993. At the time neither students nor schools were prepared properly for such activity. A National Students Parliament has been set up in 1998 by law. Its disfunctioning provoked students to set up their Independent Student Parliament in 2014 spontaneously. ISP is independent of the state, of political organisations and of the schools as well. It is elected yearly through general election via internet by students of 15 to 21 year of age, nationwide. The Fall plenary session (3 days) selects subjects to elaborate in working commissions from the deputies’ proposals. Working commissions have 4 months for discussion and formulation of their proposal which should be voted by the Spring plenary session to become an ISP decision. The package of decisions is put on the table of the Minister of Education. Socio-cultural stratification of Hungary has an impact on the composition of the ISP: students present themselves more frequently from institutions with higher prestige than apprentices and students in less developed regions. However, the Independent Student Parliament is still a genuine grassroot movement, reflecting real problems of the secondary education.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2017
     : 26
     : 1
     : 26-37
     Affiliations
     [1] 1 Wesley János Lelkészképző Főiskola 1086 Budapest, Dankó utca 11
     [2] 2 ELTE TáTK Budapest
     Article
     10.1556/2063.26.2017.1.3
     b0504eea-6830-4666-9db2-58c3c16b397d
     © 2017 Akadémiai Kiadó, Budapest
     History
     Page count
     Pages: 12
     Categories
     Ifjúsági mozgalmak/Youth movements – Studies

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     Független Diákparlament,students’ rights,érdekképviselet,diákjogok,representation of interests,student movement,diákmozgalom,Independent Student Parliament

     Comments

     Comment on this article