19
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Digitális eszközök használata az osztálytermekben. Egy BBC micro:bites projekt tapasztalatai Translated title: The Usage of Digital Devices in the Classroom: The Experiences of a Micro:bit Project

   research-article

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A BBC micro:bit oktatási célra kifejlesztett lapkát különböző életkorú tanulók kezdték el használni világszerte. Segítségével különböző oktatási szinteken tevékenykedő pedagógusok kezdtek el algoritmikus készségeket fejleszteni és programozást oktatni. Kutatásunk célja ( N = 170) ezek alapján a BBC micro:bit használatához és programozásához való viszonyulás, valamint az alkalmazhatóság vizsgálata volt, különböző életkorú tanulók esetében. Az eredmények azt mutatják, hogy az életkor előrehaladtával a programozási feladatokra kapott százalékpontok növekedtek, azonban az évfolyamok közötti különbség minimális volt. 11 osztály eredményei alapján láthatóvá vált, hogy nem volt szignifikáns különbség a fiúk és a lányok eredményei között. A tanulóknak a BBC micro:bithez és programozásához való viszonyulása pozitív volt.

     Abstract:

     BBC micro:bit was started to be used almost worldwide in the education amongst students with different ages. Large number of educators from different levels started to develop algorithmic skills and coding. The aim of our research ( N = 170) was to examine the applicability of the device and its software (MakeCode) and to have a picture about the students’ attitude of programming and physical computing. Our results show that the score for programming got slightly higher with the age, however the differences between the classes were minimal. By the results of the eleven classes we can see that there is no significant difference between the genders. The students’ attitude towards the BBC micro:bit was positive.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2018
     : 27
     : 1
     : 111-120
     Affiliations
     [1] 1 Bölcsészettudományi Kar, Humán Tudományok Doktori Iskola, Nevelés- és művelődéstudományi program, Debreceni Egyetem Debrecen
     [2] 2 Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola 1191 Budapest, Berzsenyi u. 8.
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola, 1191 Budapest, Berzsenyi u. 8.; balazs.czekman@ 123456gmail.com

     Article
     10.1556/2063.27.2018.1.9
     bc581600-3e14-4333-a6cc-6a13f05386ea
     © 2018 Akadémiai Kiadó, Budapest

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

     History
     Page count
     Pages: 10
     Categories
     Kutatás közben/Research activities

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     kódolás,általános iskola,oktatás,IKT,BBC micro:bit,BBC micro:bit ICT,primary school,coding,programming,education

     Comments

     Comment on this article