8
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   A doktori képzésből lemorzsolódók vizsgálata Translated title: Students Dropped out of the Doctoral Program

   * ,
   Educatio
   Akadémiai Kiadó
   felsőoktatás, lemorzsolódás, PhD-képzés, higher education, dropout, PhD education

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A magyar felsőoktatásból történő lemorzsolódási arány közel 40 százalék, ami képzési szintek szerint a tudományos képzésben a legmagasabb. Kutatásunkban megvizsgáltuk a 2010/2011-es és a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterében beiratkozott PhD-hallgatók lemorzsolódásának mintázatait, és elemeztük azt is, hogy a felvett kreditek száma, a passzív státusz, a képzési terület, a képző intézmény és a képzés finanszírozási formája befolyásolja-e a lemorzsolódást. Elemzésünk alapját a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) adatai adják. Eredményeink azt mutatják, hogy akárcsak a többi képzési területnél a PhD-képzés esetében is az 1. és a 2. szemeszter a legkritikusabb lemorzsolódási periódus.

     Abstract:

     The dropout rate is nearly 40% in the Hungarian higher education which is the highest in doctoral education according to the level of education. In our research, we investigated the patterns of dropout among PhD students enrolled in the autumn semesters of the school years 2010/2011 and 2014/2015. We also explored whether the number of enrolled credits, the passive status, the field of study, the training institution and funding influence the phenomenon of dropout. Our results come gained the Higher Educational Informational System show that PhD students should be taken into regard from the enrolment as the first and second semesters are the most critical periods regarding dropout like any other level of education.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2020
     : 29
     : 1
     : 135-144
     Affiliations
     [1]Humán Tudományok Doktori Iskola, Neveléstudományi Doktori Program, Debreceni Egyetem , 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; Humán Tudományok Doktori Iskola, Neveléstudományi Doktori Program, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; szigeti.fruzsina.89@ 123456gmail.com

     Article
     10.1556/2063.29.2020.1.11
     cb6e7ff6-7b48-4aa8-9b40-b6902a3681df
     © Szerző(k)/The Author(s)

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     History
     Page count
     Pages: 10
     Categories
     Szemle/Bookreview
     Custom metadata
     1

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     dropout,PhD education,higher education,PhD-képzés,lemorzsolódás,felsőoktatás

     Comments

     Comment on this article