24
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found

   Társadalmi mozgalom-e az országos hallgatói képviselet? Translated title: The students’ organisations and social movements

   research-article
   ,
   Educatio
   Akadémiai Kiadó
   ifjúság, mozgalmak, politika, szocializáció, youth, movements, politics, socialization

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A cikk a társadalmi mozgalmakkal foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy az ifjúsági társadalom elmúlt negyedszázadában milyen mozgalmi csírákat azonosíthattunk. A fogalmi magyarázatot követően a cikk arra koncentrált, hogy ezek a mozgalmak milyen sikereket, kudarcokat értek el, és miként befolyásolták az ifjúság általános beállítódását. Nyilvánvalóan fontos e téren az országos hallgatói képviselet és az alternatív hallgatói mozgalom, leginkább a HaHa és ennek középiskolai változatának elemzése. Érdekes, és külön vizsgálandó kérdés, hogy az ifjúsági társadalom nyertes és vesztes csoportjaiban azonosított két szubkultúra, a kuruc.info és a Critical Mass tudott-e mozgalommá fejlődni, és ha igen, hogyan változtatta meg a magyar fiatalok politikai közgondolkodását.

     Abstract:

     The article studies social movements, identifies youth initiatives during the last twenty years. After defining basic notions it focuses on successes and failures of these movements and their impact on youth’ general attitudes. It is important to analyse organisations as HÖOK (National Centre of Students Self-governments) and HaHa (Students’ Network) and its secondary school level version. A particular question apart is why kuruc.info and Critical Mass, subcultures of winner and looser youth groups were unable to develop into movements.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2017
     : 26
     : 1
     : 15-25
     Affiliations
     [1] MTA TK PT 1014 Budapest, Országház utca 30.
     Article
     10.1556/2063.26.2017.1.2
     dcefe82c-7034-4ddc-8ead-84df1f0b51f2
     © 2017 Akadémiai Kiadó, Budapest
     History
     Page count
     Pages: 11
     Categories
     Ifjúsági mozgalmak/Youth movements – Studies

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     mozgalmak,ifjúság,socialization,politics,movements,youth,szocializáció,politika

     Comments

     Comment on this article