13
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Fórumok és tiltakozómozgalmak a közoktatásban Translated title: Forums and Protest Movements in Public Education

   research-article

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A 2010-ben nagy parlamenti többséggel hatalomra került jobboldali kormány jelentős átalakításokat hajtott végre a magyar közoktatás területén. A gyors és sok esetben nem megfelelően előkészített, konszenzust nem élvező változtatásokkal párhuzamosan megszüntettek egyes olyan tanácskozótestületeket, amelyeket a rendszerváltás után hoztak létre az alap- és középfokú oktatás területén. A fenti átalakítások ismertetése után a tanulmány második része azokat a tanár- és diákmozgalmakat mutatja be, amelyek kifejezésre juttatták, hogy nem értenek egyet a változtatásokkal. A korábban már működött és újonnan létrejött szervezetekből és mozgalmakból olyan, az interneten alapuló hálózatok is alakultak, amelyek a tiltakozó akciók megszervezésén túl alternatív oktatáspolitikai koncepciók kialakítására is vállalkoztak. A különösen erőteljes 2016-os tiltakozómozgalmak a kormányzatot egy új fórum létrehozására késztették. Ennek munkájában azonban a testület összetételét és működésmódját kifogásoló szakszervezetek és új tiltakozó mozgalmak nem vesznek rész.

     Abstract:

     The right-wing government elected with a large majority in 2010 carried out deep changes in Hungarian public education. Many of changes were made quickly and without appropriate preparation and consensus. Some consultative bodies in the field of primary and secondary education which were set up after the systemic change found themselves dissolved. In the second part of the paper we present the various new teachers’ and students’ movements which express the discontent of those employed in the public education. More than demonstrations, some networks (based on the internet) put together complete counter-programme for educational policy. The particularly intensive protest movements of 2016 prompted the government to create a new forum, but the representatives of the unions and the new movements do not participate in its work because of the composition and mode of operation of this body.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     December 2017
     : 26
     : 4
     : 528-539
     Affiliations
     [1] 1 Oktatás- és Ifjúságkutató Központ, ELTE TÁTK Budapest
     [2] 2 Wesley János Lelkészképző Főiskola Budapest
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; 1118 Budapest, Tűzkő utca 1. VI. 19.; ibajomi@ 123456freemail.hu

     Article
     10.1556/2063.26.2017.4.2
     ec8272b5-95f0-46fe-bb27-bfb4aac346b2
     © 2017 Akadémiai Kiadó, Budapest

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

     History
     Page count
     Pages: 12
     Categories
     Mérleg, 2014–2018 – Tanulmányok/Education Policy between 2014–2018: A Deliberation – Studies

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     unprepared reforms,lack of negotiations,előkészítetlen reformok,tárgyalások hiánya,fórumok felszámolása és újjászervezése,tiltakozások,alternatív közpolitikák,alternative policies,protests,eradication and reorganization of forums

     Comments

     Comment on this article