0
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   A pedagógusok szakmai fejlődését, tanulását meghatározó rendszerszabályozási környezet Translated title: Factors Wich Influence The Competence Measurements Results In Romanian Minority’s Education

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a hazai oktatás világát aktuálisan szabályozó rendszerkörnyezet miként orientálhatja a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését. Az elemzés az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében zajló, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését vizsgáló OTKA-kutatás keretein belül született és elsődlegesen arra irányult, hogy feltárja, a vizsgált stratégiai és jogi szabályozó dokumentumokban a pedagógusok szakmai fejlődésével, tanulásával kapcsolatban milyen célok, elvárások fogalmazódnak meg, milyen támogatóeszközök segítik azok elérését, valamint milyen ellenőrző funkciók működnek ezekhez kapcsolódóan. Az elemzés megállapította, hogy a szabályozó dokumentumokban a szakmai fejlődés alapvető kontextusa sokkal inkább az elvárás és annak ellenőrző mechanizmusai, mint a támogatott, autonómiára épített professziókép. Az egyes stratégiákban kevéssé látható a fejlesztéspolitika koherens és kifejtett koncepciója, sokkal inkább a közalkalmazotti kötelezettségek ellenőrző mechanizmusainak standardizáló rendszerei.

     Abstract:

     In this study we are attempting to investigate how the existing national regulations of the educational system influence the constant professional development of teachers. This research was conducted in the Educational Institute of ELTE PPK as part of an OTKA project aiming to describe the constant professional development of teachers and was organized to uncover the effects of strategic and legal regulating documents on the goals and expectations of teacher’s professional learning, on the support given to achieve these goals and on the supervisory functions. The study revealed that in the regulating documents the basic context of professional development is built much more on the requirements and their supervision, rather than on the image of a state-supported autonomous profession. Rarely could we identify coherent and clear concept of development, but the standardized mechanisms controlling the responsibilities of state employees.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     December 2019
     : 28
     : 4
     : 829-837
     Affiliations
     [1] Pedagógiai és Pszichológiai Kar, ELTE 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–25.
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; Pedagógiai és Pszichológiai Kar, ELTE, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–25.; szivak.judit@ 123456ppk.elte.hu

     Article
     10.1556/2063.28.2019.4.13
     f05dc8a7-8f5f-48a2-ba02-a7ac27744b03
     © Szerző(k)/The Author(s)

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     History
     Page count
     Pages: 9
     Categories
     Kutatás közben/Research Activities
     Custom metadata
     1

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     köznevelési stratégia,pedagógusok szakmai fejlődése,professional development of teachers,educational strategy,legal environment,jogszabályi környezet

     Comments

     Comment on this article