8
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Finanszírozási libikóka Translated title: Finance Teeter in Education

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A tanulmány először a közoktatásban bekövetkezett változásokat veszi számba az intézmények fenntartói szerkezetének átalakulását, s ennek nyomán az iskolatípusok közötti arányváltozást és változás személyzeti kihatásait. Kitér a közoktatás állami kiadásainak alakulására – nemzetközi összehasonlításban is –, valamint a pedagógus bérrendszer bevezetésének problémáira.

     Ezt a felsőoktatásban bekövetkezett változások áttekintése követi: a felsőoktatás kondícióinak a költségvetési törvények alapján történő elemzése, az állami támogatások strukturális átalakulásának bemutatása, a finanszírozási módszer átalakulásának rövid leírása, majd egy nemzetközi összehasonlítás a kondíciók és a rankingok alapján. Végül az oktatók tudományos teljesítményének és keresetének nemzetközi összehasonlításával zárul a dolgozat.

     Abstract:

     First, the study looks at changes in public education: the transformation of the maintainer structure of the institutions; the change in the number of pupils in the type of school; the staffing implications of the changes. The study analyzes the evolution of public expenditure on public education in international comparison as well as the problems of the introduction of the pedagogic wage system.

     This is followed by an overview of changes in higher education: the analysis of the financial conditions of higher education on the basis of budget laws; the presentation of the structural transformation of State aid; a brief description of the transformation of the financing method; an international comparison based on financial conditions and rankings. Finally, this part of the writing ends with the international comparison of the academic performance and earnings of higher education teachers.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     December 2017
     : 26
     : 4
     : 603-624
     Affiliations
     1 Oktatás- és Ifjúságkutató Továbbképző Központ, ELTE TÁTK Budapest
     2 Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
     Author notes
     [*]

     Corresponding address; Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; istvan.polonyi@ 123456arts.unideb.hu

     Article
     10.1556/2063.26.2017.4.8
     © 2017 Akadémiai Kiadó, Budapest

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

     Page count
     Pages: 22
     Categories
     Mérleg, 2014–2018 – Tanulmányok/Education Policy between 2014–2018: A Deliberation – Studies

     Comments

     Comment on this article