13
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   A duális képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati kompetenciáinak mérési és értékelési lehetőségei Translated title: Opportunities for Measurement and Evaluation Practical Competencies in Dual Study Programs

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A versenyszféra által támasztott gyakorlatorientált felsőoktatás iránti igény hívta életre hazánkban is a duális formában zajló képzéseket. Jelen tanulmány célja a duális képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati kompetenciáinak mérésére és értékelésére irányuló felmérés koncepcionális kereteinek felvázolása, mely az Eszterházy Károly Egyetemen duális képzési formában is választható 12 szakon tanuló hallgatók körében kerül megvalósításra. A kompetenciamérést a felsőoktatási intézmény a gyakorlóhelyekkel együttműködve végzi el kérdőíves felmérés, értékelő központ és tereptanári értékelés alapján.

     Abstract:

     The demand for practice-oriented higher education system by the private sector has led to the development of dual study programs in Hungary. The purpose of this study is to outline the conceptual framework for an examination on the measurement and assessment of practical competences of dual-level students. This examination will be used for students from 12 different dual study programs at Eszterhazy Karoly University. The competence assessment is carried out by the university in cooperation with the companies based on a questionnaire survey, assessment center and an assessment by the students’ practical teacher at the company.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2020
     : 29
     : 1
     : 125-134
     Affiliations
     [1]Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem , 3300 Eger, Egészségház utca 4.
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem, 3300 Eger, Egészségház utca 4.; kozak.anita@ 123456uni-eszterhazy.hu

     Article
     10.1556/2063.29.2020.1.10
     03a5a39d-eeb9-46cf-ac05-e6e954d9e8a4
     © Szerző(k)/The Author(s)

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     History
     Page count
     Pages: 10
     Categories
     Kutatás közben/Research activities
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     gyakorlati kompetencia,kompetenciamérés,measure and value competences,practical competences,dual study programs,duális képzés,értékelés

     Comments

     Comment on this article