17
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found

   A demokrácia szociális reprezentációja fiatalok körében Translated title: Social representation of democracy among young people

   research-article

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A tanulmányban egy európai kutatás (MYPLACE projekt) magyar adatbázisán ( N = 1 200 fő), a 15–26 éves fiatalok vizsgálata alapján a következő kérdésre próbáltunk válaszolni: hogyan jellemezhető a fiatalok demokráciáról alkotott értelmezése, és milyen szocializációs tényezők befolyásolják leginkább a fogalom értelmezését. A vizsgálat koncepciója nem előzetes kutatói konstrukciók szerint, hanem a szociális reprezentáció elméletéhez és egyik módszertani lehetőségéhez (asszociációk) kapcsolódott. Az eredmények a demokrácia antiliberális és inkább negatív tartalmú reprezentációjára utalnak, melynek alakításában nem a nyílt politikai aktivitásnak, hanem a „rejtett” szocializációs hatásoknak van szerepük.

     Abstract:

     In our study, on the Hungarian database ( N = 1,200 people) of a European research (MYPLACE project), based on an examination of the young (15 to 26 year-old) population, answer was seeked to these one question: how is can we characterize young people’s perception of democracy, and, what socialization factors most affect the interpretation of the concept. Examination of the interpretation of democracy was not carried out according to preliminary research designs but on the basis of social representation theory and one of its methodological possibilities (associations). The results suggest an anti-liberal democracy representation, one that can more be characterized by a negative content, and which shows links mostly to “hidden” political activity.

     Related collections

     Author and article information

     Contributors
     Journal
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2017
     : 26
     : 1
     : 63-74
     Affiliations
     [1] Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
     Article
     10.1556/2063.26.2017.1.6
     8a581d6c-4403-4f83-b934-16569993cc90
     © 2017 Akadémiai Kiadó, Budapest
     History
     Page count
     Pages: 12
     Categories
     Ifjúsági mozgalmak/Youth movements – Studies

     Evolutionary Biology,Medicine,Psychology,Educational research & Statistics,Social & Behavioral Sciences
     social trust,szocializáció,politikai szocializáció,szervezeti részvétel,társadalmi bizalom,perszonális bizalom,socialization,political socialization,participation in organizations,personal trust

     Comments

     Comment on this article

     scite_

     Similar content1