32
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares

   To submit a manuscript, please click here

   • Record: found
   • Abstract: found
   • Book: found

   Pengurusan kualiti dan perpustakaan : Ke arah transformasi pengajian tinggi negara

   book
   , ,
   UUM Press

   Read this book at

   Buy book Bookmark
     There is no author summary for this book yet. Authors can add summaries to their books on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Sejak sekian lama diperdebatkan berkenaan kualiti perkhidmatan.Namun sukar ditemui buku-buku berkenaan pengurusan kualiti yang membincangkan model dan peranan perpustakaan akademik dalam menyokong institusi pendidikan.Oleh itu buku ini ditulis hasil penelitian dan kajian penulis yang agak lama berkenaan pengurusan perpustakaan akademik.Buku ini dimasukkan beberapa model pengurusan kualiti yang berguna kepada sesebuah perpustakaan, khususnya kepada perpustakaan akademik. Seperti model Pengurusan Kualiti ISO 9001, Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) dan The European Quality Award (EFQA). Dari segi aplikasi, buku ini amat baik dijadikan sumber rujukan kepada pegawai perpustakaan kerana ianya turut menghuraikan bagaimana pengurusan kualiti dalam senario perpustakaan sebagai sumber maklumat. Buku ini turut mengenengahkan falsafah-falsafah kualiti. Malahan bagi melengkapkan falsafah-falsafah kualiti tersebut, buku ini juga menghuraikan berkenaan anugerah-anugerah kualiti, termasuklah anugerah perpustakaan cemerlang. Buku ini juga boleh digunakan bagi memastikan perpustakaan akademik berjaya menyokong dalam pencapaian transformasi pengajian tinggi negara. Bagi merealisasikan kualiti perkhidmatan yang baik dapat ditawarkan oleh sesebuah perpustakaan, buku ini boleh dijadikan rujukan.Buku ini disusun dengan mudah supaya pembaca dapat memahami keseluruhan topik yang dibincangkan dengan senang.

     Related collections

     Author and book information

     Book
     978-967-0876-05-4
     1 October 2015
     10.32890/9789670876054
     8b8845a2-f421-43fa-b974-83d1da27c468
     History
     Page count
     Pages: 252

     Comments

     Comment on this book