43
views
0
recommends
+1 Recommend
1 collections
  0
  shares

   To submit a manuscript, please click here

   • Record: found
   • Abstract: found
   • Book: found

   Asas keusahawanan: Ke arah pengukuhan minda dan kemahiran keusahawanan

   Read this book at

   Buy book Bookmark
     There is no author summary for this book yet. Authors can add summaries to their books on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Keusahawanan merupakan asas kepada pembangunan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan bidang keusahawanan merangkumi pelbagai faedah sosial dan ekonomi kepada individu, masyarakat dan negara. Bidang keusahawanan telah membantu penjanaan peluang pekerjaan dan penghasilan pelbagai produk menerusi inovasi dan kreativiti usahawan. Impak yang diberikan ini telah meletakkan bidang keusahawanan sebagai teras dalam agenda negara menerusi Model Ekonomi Baharu dalam mentransformasikan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih tinggi. Pembangunan keusahawanan bermula dengan pembentukan budaya keusahawanan di peringkat awal sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Berdasarkan kepada Lonjakan 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi) 2015- 2025, pihak Kementerian Pendidikan telah memberi penekanan kepada usaha membangunkan graduan holistik, seimbang serta bercirikan keusahawanan.

     Sehubungan itu, modul ini telah direka bentuk dengan mengambil kira Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) 8 iaitu kemahiran mengurus dan keusahawanan. Kemahiran Keusahawanan di bawah domain ini merangkumi pembangunan minda keusahawanan dan kemahiran keusahawanan. Minda keusahawanan merujuk kepada pemikiran yang mempengaruhi perlakuan pelajar ke arah hasil dan aktiviti keusahawanan, di mana pelajar yang berminda keusahawanan akan mempunyai kecenderungan ke arah inovasi, peluang dan hasil reka cipta baharu.

     Sementara itu, kemahiran keusahawanan pula meliputi sub-atribut seperti pengalaman keusahawanan, pengenalpastian peluang keusahawanan, toleransi risiko, lokus kawalan dalaman, pencapaian dan ketabahan, serta pengurusan kewangan. Modul ini bukan sahaja sesuai diguna dan dimanfaatkan oleh pelajar dalam jurusan perniagaan dan keusahawanan, malah turut sesuai bagi pelajar dalam lain-lain bidang bagi menjana budaya dan kemahiran keusahawanan. Dengan liputan yang komprehensif dalam pelbagai aspek keusahawanan, modul ini turut sesuai dijadikan rujukan oleh para usahawan terutamanya yang baru mula menceburi perniagaan.

     Related collections

     Author and book information

     Book
     978-967-2064-18-3
     1 January 2017
     10.32890/9789672064183
     d785e172-bb4d-4c01-98ff-021ac7647486
     History
     Page count
     Pages: 209

     Comments

     Comment on this book