16
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   Lengyel és magyar vezető testületek a felsőoktatásban Translated title: The Role of University Boards in Hungary and Poland

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Absztrakt:

     A tanulmány két viszonylag új felsőoktatási reformot vizsgál Lengyelországban és Magyarországon. Mindkettő egyfajta board (felügyelő testület) bevezetésére irányult különböző elnevezéssel. Az összehasonlító tanulmány alapja a két ország közös (kommunista) múltja, földrajzi helyzete (kelet-közép-európai térség) és a humboldti egyetemi modell öröksége. Az elemzés a reformok előzményeinek bemutatása után magát a két nemzeti reformot vizsgálja, megvilágítva a különbségeket és hasonlóságokat a lengyel egyetemi tanács és a magyar konzisztórium felépítése, hatásköre és felelőssége, valamint az egyetemi autonómiához való viszonya tekintetében. Ezzel is hozzá kíván járulni a boardizmusról jelenleg folyó szakmai diskurzushoz, értékelvén annak bevezetését e két (hasonló) nemzeti felsőoktatásban.

     Abstract:

     This study investigates relatively new reforms of HE in Poland and Hungary, which introduced university supervisory bodies (although under different local labels). The comparative studies between these two countries are particularly relevant due to the common (communist) past, geographical location (CEE) and Humboldtian universities. After presenting the antecedents in both countries, the analysis investigates these two national reforms shedding light on differences and similarities in respect to the structure of supervisory boards, their organizational power and responsibility, and the impact of university autonomy. By doing so, it wants to contribute to an ongoing discussion about boardism and examine how it was introduced into these two (similar) national contexts.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     2063
     Educatio
     Akadémiai Kiadó
     1216-3384
     March 2020
     : 29
     : 1
     : 92-107
     Affiliations
     [1] 1Neveléstudományi Intézet, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar , 1073 Budapest, Kazinczy u. 23–27.
     [2] 2Department of Higher Education and Research Studies, Nicolaus Copernicus University in Toruń , Toruń, Lengyelország
     Author notes
     [*]

     Corresponding author; Neveléstudományi Intézet, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1073 Budapest, Kazinczy u. 23–27.; ronay.zoltan@ 123456ppk.elte.hu

     Article
     10.1556/2063.29.2020.1.7
     c3d9f9d8-42a3-4a84-9686-383a950730a4
     © Szerző(k)/The Author(s)

     This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited, a link to the CC License is provided, and changes – if any – are indicated. (SID_1)

     Page count
     Pages: 16
     Categories
     Modellváltás a felsőoktatásban – Tanulmány/Changing management model in higher education – Study
     Custom metadata
     1

     Medicine,Immunology,Health & Social care,Microbiology & Virology,Infectious disease & Microbiology
     boardism,autonómia,boardizmus,menedzsment,consistory,autonomy,testületek,management,university councils,egyetemi tanács,boards,konzisztórium

     Comments

     Comment on this article